Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Meer informatie? 0478 / 44 34 88

Blowerdoortest

blowerdoortestEen BlowerDoor luchtdichtheidstest is de test om de luchtdichtheid van jouw gebouw te meten. Deze meting moet gebeuren volgens de norm EN13829. Door een dergelijke test kunnen er luchtlekken worden gelokaliseerd en kunnen de thermische verliezen beperkt worden. Tijdens een Blowerdoor luchtdichtheidsmeting wordt het gebouw in lichte onderdruk en overdruk gezet. Hiervoor zet men een aangepaste ventilator in een deur of andere opening.

Subsidies

Wanneer u op of onder de subsidiegrens van E60 kan geraken, maak je aanspraak op een premie en een korting op uw onroerende voorheffing van 20%. Als uw een woning of gebouw een energiepijl heeft van ten hoogste E40, bedraagt de vermindering 40% van de onroerende voorheffing. U krijgt de vermindering in principe voor een periode van 10 jaar en de vermindering wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U hoeft dus zelf niets te ondernemen.

Indien u tijdens de bouwwerken een test laat uitvoeren om de luchtdichtheid te controleren en indien nodig bij te werken, levert u dat ook een effectieve energiebesparing op. Daarnaast vermijdt u mogelijke tocht en uitdroging van de binnenlucht. Ook draagt de betere luchtdichtheid bij tot een betere geluidsisolatie.

Wanneer moet u aan de EPB-wetgeving voldoen?

Sinds 1 januari 2006 moet u er bij een bouwaanvraag voor zorgen dat uw woning voldoet aan de EPB-wetgeving. EPB staat voor ‘energieprestatie en binnenklimaat’ en alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen.
De EPB-eisen hebben betrekking op:

  • Thermische isolatie (K-peil en U- en R-waarden)
  • Energieprestatie (E-peil)
  • Netto-energiebehoefte voor verwarming
  • Binnenklimaat (ventilatie en oververhitting)

De waarden waaraan uw woning moet voldoen, zijn vastgelegd in het E-peil en het K-peil. De waarden worden door de architect of de EPB-verslaggever berekend. Er wordt aan alle ingrepen in de woning die invloed hebben op het EPB een waardering gegeven. Het E-peil dient kleiner of gelijk aan 80 te zijn. Het K-peil kleiner of gelijk aan 45.

Het E-peil van een woning

Het E-peil bepaalt het energieverbruik van de woning en mag sinds 2010 maximaal 80 bedragen. Daarom moet er voldoende zorg besteed worden aan een energiezuinige, geïsoleerde en geventileerde woning. Hoe lager het E-peil is, hoe energie- zuiniger de woning.

Het K-peil van een woning

Het K-peil staat voor het totale isolatieniveau van de woning en mag maximum 45 bedragen. Het K-peil houdt rekening met warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren en vensters. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

Contacteer ons voor meer informatie

 

Mobile version: Enabled