Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Meer informatie? 0478 / 44 34 88
Minimumaandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw en verbouwingen

Vanaf 1 januari 2014 moet in nieuwe gebouwen en panden die ingrijpend verbouwd worden een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. In kantoren en scholen van publieke organisaties geldt deze verplichting al sinds 1 januari 2013.

Eisen voor eengezins- en meergezinswoningen

In eengezinswoningen is de nieuwe eis verplicht voor alle werkzaamheden waarvoor een E-peil-eis geldt en waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014. Dan geldt een maximum E-peil van E60. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van de woning en de vaste installaties ervan. Hoe lager dit peil, hoe energiezuiniger de woning. Het E-peil is niet hetzelfde als de EPC-waarde van een woning. Meergezinswoningen kunnen kiezen tussen de methode voor eengezinswoningen of die voor kantoren en scholen.

Mogelijke hernieuwbare energiebronnen

Om te voldoen aan de nieuwe eisen kan je kiezen uit zes opties op voorwaarde dat het systeem genoeg en doeltreffend hernieuwbare energie kan produceren:

  • Zonneboiler
  • PV-installatie
  • Biomassa
  • Stadsverwarming- en koeling
  • Participatie in project voor productie van hernieuwebare energie
  • Warmtepomp

Speciale eisen voor kantoren en scholen

Kantoren en scholen die geen onderdeel zijn van publieke organisaties volgen andere regels. Ze moeten minimaal 10kWh hernieuwbare energie produceren per m² bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw. Hiervoor volstaat één systeem of een combinatie van systemen.

Wat als je niet voldoet aan de nieuwe eisen?

Bouwprojecten die niet voldoen aan de nieuwe voorwaarden en eisen moeten rekening houden met een maximaal E-peil dat 10% strenger wordt. In 2013 is dit E70, maar dit wordt in 2014 verlaagd naar E60. Al wie geen minimum aandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen gebruikt, moet rekenen op dit laatste E60 + 10%. Als je hier niet aan voldoet, volgt een administratieve boete. Je installeert dus best één van zes bovenstaande mogelijkheden.

Plaetinck, nieuws, wetgeving, nieuw e-peil, hernieuwbare energiebronnen, warmtepomp, blowerdoortest, luchtdichtheidsmeting

Wat kan Plaetinck voor jou doen?

Wat mensen vaak niet weten is dat je een airconditioningtoestel ook kan gebruiken als verwarmingstoestel. Dan wordt er gebruik gemaakt van warmtepompen. Deze halen warmte uit de lucht, bodem of grondwater en geven die warmte dan weer af aan de lucht of het water in de woning. Warmtepompen zorgen met andere woorden voor een milieuvriendelijke verwarming en warm water.

Voor mensen die geen van de zes mogelijkheden gebruiken en kiezen voor een 10% strenger E-peil, bestaat er ook een oplossing: de blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting. Met deze test kan tijdens de bouwwerken de luchtdichtheid van het gebouw gemeten worden waardoor luchtlekken aan het licht komen. Deze kunnen dan gedicht worden en dat levert je een effectieve energiebesparing op.

Al wie bouwt of verbouwt aan een woning, kantoor of school en wil voldoen aan de laatste eisen, kan bij Plaetinck terecht voor een energiezuinige warmtepomp, maar ook een ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

Bronnen

 

Comments are closed.

Mobile version: Enabled