Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Meer informatie? 09 336 30 60

Gezonde Ventilatie

venilatie-renson-woning-particulierVentileren is verse lucht aanvoeren en tegelijk een hoeveelheid vervuilde lucht afvoeren. Precies het vinden van dit evenwicht is de sleutel voor een perfecte ventilatie. Puur vakmanschap dus. Plaetinck is gespecialiseerd in ventilatie voor particulieren, kantoren, winkels, horecazaken en schoolgebouwen.

Waarom ventileren?

Dagelijks wordt de lucht binnenshuis vervuild door bewoners die transpireren, douchen, koken en ja, zelfs ademen. Maar ook al ben je er niet, dan nog zorgt lijm, verf en het interieur voor schadelijke stoffen. De tijd dat je even het raam kon openzetten om de ruimte te ventileren, die ligt voorgoed achter ons.

De noodzaak aan een goede ventilatie komt niet zomaar uit de lucht gegrepen. Gezonde lucht is levensnoodzakelijk en de overheid legt dan ook strenge ventilatienormen op aan woningen en kantoren.

De enige manier om een gezond binnenklimaat te verkrijgen, is door een continue en gecontroleerde ventilatie. Voor de ventilatiesystemen werkt Plaetinck alleen maar met de kwaliteitsmaterialen van Renson, SIG en Vallox.

Wil je meer weten over de verschillende ventilatiesystemen? Neem dan vrijblijvend contact op met Plaetinck.

Plaetinck Ventilatiesystemen

De richting van luchtcirculatie is altijd dezelfde: toevoer langs de droge ruimtes en dan vervolgens via doorvoeropeningen, in de vorm van binnendeurroosters of kieren onder de deuren, naar de natte ruimtes. Daar wordt de lucht afgevoerd. Naargelang die toevoer en afvoer natuurlijk of mechanisch gebeurt, onderscheiden we verschillende systemen om gecontroleerd te ventileren.

De meest toegepaste systemen in woningen zijn systeem C+ en systeem D met warmterecuperatie. Dit omwille van het comfort en de gunstige E-peilpunten.

Ventilatiesysteem C+

Bij dit volautomatische ventilatiesysteem gebeurt de toevoer van verse lucht op een natuurlijke, gecontroleerde manier via de Invisivent-raamverluchtingen in droge ruimtes. De afvoer van vervuilde binnenlucht uit de natte ruimtes verloopt mechanisch en vraaggestuurd via de Healthbox. Die centrale afvoerunit is uitgerust met geïntegreerde sensoren die continu het CO2- of vocht- en/of VOC-niveau in de binnenlucht meten per aangesloten ruimte in huis. Die Healthbox voert als ‘het hart van het Renson C+-systeem’ dan ook alleen vervuilde lucht af waar en wanneer nodig, perfect afgestemd op het leefpatroon en de behoeften van de bewoners. Bijgevolg is dit een heel energiezuinig systeem, zeker in een Smartzone-configuratie. Dan gebeurt afvoer van vervuilde binnenlucht zelfs in de slaapkamers, zodat u daar van een goede nachtrust geniet. Dankzij de Healthbox app heeft u bovendien 24/7 zicht op de binnenluchtkwaliteit en op de activiteiten van de Healthbox.

Ventilatiesysteem D

Met de Endura Delta heeft u een balansventilatie-unit die qua vraagsturing een stuk verder gaat dan de bestaande D-systemen met warmteterugwinning (waarbij zowel toevoer van verse lucht als afvoer van vervuilde lucht mechanisch gebeuren). Met ingebouwde CO2-, VOC- en vochtsensoren kan daarmee op vlak van balansventilatie pas écht geventileerd worden volgens uw behoeften en leefpatroon. En dat tegen het laagst mogelijke verbruik en met een zo hoog mogelijke warmteterugwinning (tot 89 procent). Dankzij een app kan u de binnenluchtkwaliteit 24/7 monitoren, het ventilatieniveau programmeren en verwittigd worden wanneer filters aan vervanging of nazicht toe zijn.

Meer weten over ventilatie?
Mobile version: Enabled