Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Meer informatie? 09 336 30 60

Zuivere lucht

Ventileren is verplicht, zuivere lucht is UW keuze

Bent u gevoelig aan de luchtkwaliteit? U bent niet alleen.
De concentratie aan fijn stof stijgt nog steeds en steeds meer mensen hebben last van allergieën en astma.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat er melding wordt gemaakt in het nieuws, op de radio, kranten, tijdschriften over de slechte luchtkwaliteit in Vlaanderen. Meer en meer mensen krijgen te maken met gezondheidsproblemen die rechtstreeks verbonden zijn met dit probleem. Uit studies blijkt dat de lucht die men inademt binnenshuis, op kantoor, scholen en kinderdagverblijven hoge concentraties van fijn stof en andere schadelijke stoffen bevatten. Met de verregaande isolatienormen en bijgaande ventilatiesystemen heeft men er alle baat bij dat de lucht die in uw leefomgeving circuleert, van een zo goed mogelijke kwaliteit is.

Een standaard ventilatiesysteem filtert enkel de lucht. De enige doeltreffende manier om een goede luchtkwaliteit te bekomen is door de gepatenteerde plasma-ionisator met medische keuring Class I – MDD93/42 EEC. Dit eenvoudige toestel wordt ingebouwd op de pulsiebuis van het ventilatiesysteem D en zo wordt via de ventielen de verse geïoniseerde lucht verspreidt doorheen de ganse leefomgeving. Eenmaal geïoniseerd wordt de aanwezige lucht spontaan van alle onzuiverheden ontdaan zoals bacteriën, virussen, schimmels, fijn stof, vluchtige organische stoffen en slechte geuren.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.

Mobile version: Enabled